Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1993, η TE.NA. Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι μια Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Πτολεμαΐδα (Βόρεια Ελλάδα). Κατά τη διάρκεια των 23 χρόνων συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που υλοποιεί σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα με συνέπεια, τη βέλτιστη καινοτόμο τεχνική, υψηλή αξιοπιστία και την ποιότητα. Η TE.NA. Α.Τ.Ε.Β.Ε. μέσω των ετών έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα εταιρειών με τις θυγατρικές της παροχής τεχνικών συμβουλών, ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων και ξενοδοχειακή βιομηχανία, όπως φαίνεται παρακάτω:

Formation

Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία με συνεχή διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων της και αντίστοιχη τροχιά στην κλίμακα του μητρώου των εργοληπτικών εταιρειών και κατέχει σήμερα εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξεως στις κατηγορίες που αναγράφονται:

Επικοινωνήστε μαζί μας