Οικονομικά Στοιχεία

55%

Έργα Ορυχείων

18%

Έργα Φράγματων - Οικοδομικά

16%

Έργα Ύδρευσης - Άρδευσης

14%

Έργα Οδοποΐας

Ισολογισμοί