Βιομηχανικά - Ενεργειακά

 • 2007Κατασκεύη δικτύου

  Περιοχή: Πειραιάς
 • 2006Κατασκεύη δικτύου

  Περιοχή: Πάτρα, Αίγιο
 • 2005Κατασκευή δικτύου

  Περιοχή: Αγρίνιο, Άρτα
 • 2003Κατασκευή γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης

  Περιοχή: Λαύριο, Αργυρούπολη, Ολυμπιακό Χωριό
 • 2003Κατασκευή γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης

  Περιοχή: Στάγειρα, Νικήτη
 • 2003Καθαρισμοί ταινιοδρόμων - συστημάτων λιγνίτη

  Περιοχή: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
 • 2003Καθαρισμοι ταινιοδρόμων - συστημάτων τέφρας

  Περιοχή: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
 • 2000Αποκατάσταση παλαιών πλακών στρωτήρων με πλάκες νέου τύπου

  Περιοχή:
 • 2000 Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση μεταφορά και εκφόρτωση εξαρτημάτων και υλικών Η/Μ συντήρησης εξοπλισμού ορυχείων

  Περιοχή: