Κτιριακά

 • 2010Κατασκευή Υ/Γ Α/Φ και περιμετρικών συνεργείων στην 120 ΠΕΑ και λοιπές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις σε άλλα Α/Δ

  Περιοχή: Αττική
 • 2008Κατασκεύη κτηρίου διοίκησης αεροπορικής εκπαίδευσης ΔΑΕ στο Α/Δ Δεκέλειας

  Περιοχή: Αττική
 • 2003Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Κηπούπολης Ηρακλέιου

  Περιοχή: Κρήτη
 • 2002Συμπληρωματικές εργασίες στον χώρο ταινιοδρόμων μεταφοράς των παραπροϊόντων ΑΗΣ Μελίτης

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Κατασκευή δεξαμενής συγκέντρωσης απορροών απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Διαμόρφωση του χώρου εκφόρτωσης των στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Κατασκεύη καναλιών - γαλαρίες στον ΑΗΣ Μελίτης

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002ΚΥΤ Αμυνταίου πλευράς 400/150 kV - 1ή επέκταση

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 2001Αυλή λιγνίτη φλώρινας. Κατασκεύη πλατειών συναρμολόγησης εξοπλισμού & συλλεκτήρια τάφρος

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2000Αυλή λιγνίτη φλώρινας.

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2000Ανέγερση 5ου νηπιαγωγείου Φλώρινας

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2000ΚΥΤ Φλώρινας.

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2000Κέντρο αποθεραπέιας αποκατάστασης & κοινωνικής υποστήρηξης Α.Μ.Ε.Α. Καστοριάς

  Περιοχή: Καστοριά
 • 1999Αποπεράτωση 6/θέσιου δημοτικού σχολείου Σερβίων

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 1999Έργα προστασίας αντλιοστασίου Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 1999Κατασκευή χημείου - αποστακτήριου

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 1999Κατασκευή εργοστασίου πολυπροπυλενίου 176 ΚΤ/Υ

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 1999Κατασκεύη δημοτικού σχολείου Αναρράχης - Εμπορίου

  Περιοχή: Κοζάνη