Φράγματα

  • 2013Αποπεράτωση φράγματος Τριανταφυλλιάς

    Περιοχή: Φλώρινα
  • 2010Κατασκευή φράγματος Μεσόβουνου

    Περιοχή: Κοζάνη