Μεταλλουργικά

Η εταιρεία απο την έναρξη της ασχολείται με την αποκάλυψη μεταλλείων, την τελευταία πενταετία έχει προυπολογισμό έργων μεταλλείων ύψους 174.406.653,01 €, με κυβικά μέτρα 178.854.876 m³.
  • 2009-2015Διακινήσεις υπερκειμένων, λιγνιτικού κοιτάσματος, σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών

    Διατρήσεις, εκσκαφές, φορτώσεις, μεταφορές και αποθέσεις - διαστρώσεις σε διάφορες περιοχές με εργοδότη την ΔΕΗ Α.Ε.