Υδραυλικά

 • 2013Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Π.Ε. Καρδίτσας

  Περιοχή: Καρδίτσα
 • 2010Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου

  Περιοχή: Φωκίδα
 • 2010Αποχετευτικό δίκτυο ακάθαρτων υδάτων

  Περιοχή: Χαλάστρα
 • 2007Τροφοδοτικός αγωγός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Πτολεμαΐδας και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Μαυροπηγής, Ασβεστόπετρας, Προαστίου Δ.Πτολεμαϊδας

  Περιοχή: Πτολεμαΐδα
 • 2005Επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Καρδίτσας

  Περιοχή: Καρδίτσα
 • 2005Επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Καρδίτσας

  Περιοχή: Καρδίτσα
 • 2005Ανακαίνιση εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης συνδέσμου κοινοτήτων

  Περιοχή: Πιερία
 • 2002Ψυκτικοί αγωγοί στον ΑΗΣ Μελίτης

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Γεροπόταμος απαγωγός ομβρίων

  Περιοχή: Γεροπόταμος
 • 2002Αποχέτευση ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Ύδρευση - Αποχέτευση - Βιολογικός καθαρισμός

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2002Ύδρευση Θεσ/νίκης - Εγκατάσταση 50.000μ αγωγών ύδρευσης στις δυτικές περιοχές και στο κέντρο

  Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • 2001Κολυμβητήριο Φλώρινας

  Περιοχή: Φλώρινα
 • 2001Ύδρευση Δ.Δ. Σπηλιάς

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 2000Αγωγός υψηλής πίεσης φυσικού αερίου κλάδου Χαλκέρου

  Περιοχή: Κομοτηνή
 • 1999Δεξαμενή ύδρευσης

  Περιοχή: Κοζάνη
 • 1999Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων - ακάθαρτων περιοχών Άνω Ροδινίου - Χαλκήτων

  Περιοχή: Ρόδος
 • 1999Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων - ακάθαρτων περιοχής Φανερωμένης

  Περιοχή: Ρόδος
 • 1998Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων - ακάθαρτων

  Περιοχή: Ρόδος
 • 1996Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός πρέβεζας & κατασκεύη συλλεκτήριου αγωγού Ελαιώνα

  Περιοχή: Πρέβεζα
 • 1994Βιολογικός καθαρισμός

  Περιοχή: Πτολεμαΐδα
 • 1993Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Πρέβεζας, κατασκευή αγωγού Λεωφ.Ειρήνης

  Περιοχή: Πρέβεζα
 • 1992Αποχέτευση & Βιολογικός καθαρισμός Πρέβεζας, Κατασκευή 3ου τμήματος

  Περιοχή: Πρέβεζα
 • 1991Αποχέτευση & Βιολογικός καθαρισμός Πρέβεζας, Κατασκευή 2ου τμήματος

  Περιοχή: Πρέβεζα