17

Εκσκαφείς


19

Βοηθητικά


3

Dumpers


11

4x4


6

Ισοπεδωτές


4

Φορτωτές


2

Γερανοί


69

Φορτηγά


6

Προωθητές


8

Υδροφόρες