Η εταιρία πλαισιώνεται από ένα επιτελείο επιστημόνων, μηχανικών, οικονομολόγων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων και απασχολεί σε μόνιμη εργασιακή σχέση προσωπικό 140 ατόμων. Σταθερός προσανατολισμός της ΤΕ.ΝΑ Α.ΤΕ.ΒΕ είναι η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να παρέχεται κλίμα ασφάλειας και επαγγελματικής ικανοποίησης σε όλους τους εργαζομένους, σε όποιον τομέα ή βαθμίδα κι αν δραστηριοποιούνται.

Διοίκηση

Μηχανικοί

Τεχνικό Προσωπικό