Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας σε χωματουργικά έργα

Η  ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. πραγματοποίησε την Τετάρτη 23-12-2015 στις εγκαταστάσεις του νέου διοικητηρίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαΐδα, σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας αναφορικά με τα χωματουργικά έργα.

a (2)

Στο σεμινάριο, διάρκειας τριών ωρών, εισηγητές ήταν o Μεταλλειολόγος Μηχανικός και Τεχνικός Ασφάλειας της ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., Σπυρίδων Ν. Παπανικολάου, και ο ιατρός Πνευμονολόγος, Αναστάσιος I. Τσιότσιος. Επίσης συμμετείχε η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας, η οποία πραγματοποίησε διάλεξη για τις πρώτες βοήθειες. Επισημάνσεις και τοποθετήσεις έγιναν και από τον Υποτομεάρχη του Κλάδου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,  Κωνσταντίνο Τσιάρα.

a (1)

Η εταιρεία στα πλαίσια των προσπαθειών της, για την διασφάλιση και την βελτίωση του επιπέδου και των συνθηκών της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο των χωματουργικών έργων, προχώρησε στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεμιναρίου, προκειμένου να ενημερώσει αλλά και να επιμορφώσει τόσο τους εργαζομένους της όσο και τους επαγγελματίες που απασχολούνται στα χωματουργικά έργα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διαρκής ενημέρωση και κατάρτιση των ατόμων που απασχολούνται στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, με όλες τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την υγιεινή τόσο για τους ίδιους αλλά και για τους συναδέλφους τους.